Görsel tasarımları sunuma hazırlama, montajlama, stilize etme, görseldeki albeniyi artırarak ilgi çekme sanatına "Grafik Tasarım" denir. Tasarımı hazırlayan kişilerede sanatkar dememiz oldukça yerinde bir bakış açısı olacaktır.Geçmişte taş devrinden bu yana insanların mağara duvarlarına resimler çizerek bu çizgilere anlamlar yüklediği, ve bunu bir iletişim aracı olarak kullandığı kabul edilmektedir. Günümüzde ise grafik tasarım teknoloji ile kombine edilerek internet, matbaa, T.V vb. birçok alanda maddi ve manevi sebeblerle çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Sizi en iyi şekilde ifade edecek grafik çalışmaları ve bazı örnekler edinmek için bizimle iletişime geçin.

NELER YAPTIK;

Grafik Tasarım