Gizli (Gölge) Müşteri

‘’İşletmenizde kafanıza takılan soru işaretlerini ortadan kaldırıyoruz.’’

Gizli Müşteri Araştırması” profesyonel yâda gerçek müşterilerin önceden eğitilerek hizmet süreçlerini ölçümlemeleri ve deneyimlerini ayrıntılı ve tarafsız bir biçimde rapor etmeleri eylemidir. “Gizli Müşteri keskin hafızaya sahip bir kişidir. İyi gözlemcidir ve deneyimlerini paylaşmaktan hoşlanır.. Denetim sırasında , normal hayatta nasıl davranıyor ise o şekilde davranır.Çalışanlar , O'nun gizli müşteri olduğunu bilmezler.

gizli01

Gizli Müşteri Araştırmaları;

Personelin hizmet konuları hakkında ne kadar bilgiye sahip olduğu,

Kurum kurallarının ne kadar uygulandığı,

Eğitimlerin ne kadar etkili olduğu,

Personelin müşteriye karşı tutum ve davranışları

Ast – Üst ilişkisi içerisinde personelin birbirine karşı tutum ve davranışları

Temizlik, görsel ve işitsel duyuruların etkinliği, yerleşim düzeninin değerlendirilmesi

Ürün ve hizmetlerin iyileşmesini sağlar,

Eğitim ihtiyaçlarını ve fırsatları belirler

Var olan zayıf noktaları ortadan kaldırır

Çalışanların motivasyonunu arttırır,

İş körlüğünden kurtulmaya yardımcı olur,

Marka algısı ve imajının geliştirilmesine katkı sağlar

Sadık müşteri yaratmaya katkı sağlar

Müşteri memnuniyetini arttırır,

Satışların yükselmesini destekler,

Gizli Müşteri İş Süreçleri;

Kurum denetim standartlarının belirlenmesi,

Denetim sıklığının belirlenmesi,

Performans puanlarının belirlenmesi

Değerlendirme formunun hazırlanması,

Denetim senaryosunun hazırlanması,

Gizli müşteri standartlarının belirlenmesi,

Gizli müşteri standartlarının belirlenmesi,

Sonuçların raporlanması (şube, kişi, genel vb.)


Gizli Müşteri Araştırmasına ihtiyaç duyduğunuzda biz hazırız.